Zaman Rölesi
Ürün PDF

Açıklama

Üç fazlı motorların çalışması sırasında fazlarda gerilim dengesizliği veya gerilim gitmesi oluşursa, motor aşırı ısınır. Bu durum, motorlarda hasara neden olur. Motor koruma rölesi böyle durumlarda motorun beslemesini keserek herhangi bir arızanın oluşmasını engellemek amacı ile tasarlanmıştır. Ayrıca faz sırası kontrolü yaparak motor bağantılarının düzgün olmasını da sağlar.

Bağlantı Şeması

Zaman Rölesi
Zaman Rölesi
Zaman Rölesi
Zaman Rölesi

Teknik Tablo

Zaman Rölesi