Zaman Rölesi
Ürün PDF

Açıklama

Belirli bir iletkenliğe sahip, yanıcı olmayan sıvıların depolama tanklarından boşaltılması ya da tankların doldurulması sırasında, tankların taşmasını ve motorların boşta çalışmasını engellerler. Sıvı seviye rölesi, 3 elektrota sahiptir. Sıvı depo veya su kuyularının boşaltılması için kullanılır. Elektrotların algılanabilmeleri için sıvının iletken olması gerekmektedir. Yanıcı ve patlayıcı özellikli sıvılar için kullanılmaz.

Bağlantı Şeması

Zaman Rölesi

Teknik Tablo