Zaman Rölesi
Ürün PDF

Açıklama

Zaman rölesine besleme gerilimi uygulandıktan sonra t süresinin sonunda kontak çeker. Zaman rölesi enerjili iken yapılan zaman ayarının geçerli olması için zaman rölesi besleme geriliminin kesilip tekrardan verilmesi gerekir.

Bağlantı Şeması

Zaman Rölesi

Süre Ayarı

TR-02 cihazı, kullanıcının istediğine göre Çekme Gecikmeli (ER), Bırakma Gecikmeli (EM), Kapalı Flaşör veya Açık Flaşör olarak çalışabilen bir zaman rölesidir. 0,5 sn’den 30 saate kadar zaman ayarı yapılabilmektedir.

Ton Süresi Ayarı; 3,4,5 nolu anahtarlar ve Ton ayar trimpotu kullanılarak,
Toff Süresi Ayarı; 6,7,8 nolu anahtarlar ve Toff ayar trimpotu kullanılarak yapılır.
Ton ve/veya Toff sürelerinin ayarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır.
a: anahtar yardımı ile seçilen zaman bölgesi
x: trimpotun konumu
t: istenilen zaman

Zaman Rölesi
Zaman Rölesi
Zaman Rölesi

Teknik Tablo

Zaman Rölesi
Zaman Rölesi