Zaman Rölesi
Ürün PDF

Açıklama

Zaman rölesine besleme gerilimi uygulandıktan sonra t süresinin sonunda kontak çeker. Zaman rölesi enerjili iken yapılan zaman ayarının geçerli olması için zaman rölesi besleme geriliminin kesilip tekrardan verilmesi gerekir.

Bağlantı Şeması

Zaman Rölesi

Teknik Tablo

Zaman Rölesi