Zaman Rölesi
Ürün PDF

Açıklama

Zaman rölesine besleme gerilimi uygulandıktan sonra t süresinin sonunda kontak çeker. Zaman rölesi enerjili iken yapılan zaman ayarının geçerli olması için zaman rölesi besleme geriliminin kesilip tekrardan verilmesi gerekir.

Bağlantı Şeması

Zaman Rölesi

Süre Ayarı

x10 trimpot değeri istenilen zamanın onlar basamağını, x1 trimpot değeri istenilen zamanın birler basamağını ve x0.1 trimpot değeri ise istenilen zamanın onda birler basamağını belirtir.
Örnek: x10 = 4, x1 = 8, x0.1 = 5 ve
Mode = 1s ayarlanmış ise 48,5 saniye sonra kontak çıkışları konum değiştirir.

Zaman Rölesi
Zaman Rölesi

Teknik Tablo

Zaman Rölesi