“0-1” Aç-Kapa

“1-2 / 1-0-2” Kutup Değiştirici

Kademeli Şalterler

Yıldız Üçgen ve Motor Kumanda

3 Faz Motor Kumanda Çift Devir

Ölçü Komutatörleri

Emniyet “Aç-Kapa”